Leif K: AVGASVENTIL

I mitten av 80-talet gjorde jag en mängd experiment med en Webra 1.8, "nerstrokad" till 1.5cc. Ett av experimenten var, att med hjälp av en avgasventil, försöka få motorn att lättare komma in på pipan. Avgasventilen var mycket enkel och bestod av en trumma med hål igenom och som var monterad i ett hus strax utanför avgasporten. Med en arm kunde trumman vridas och på så sätt påverka öppningens storlek i pipans inlopp.


Experimentet gick till så att motorn startades med avgasventilen helt öppen. Därefter optimerades pipans längd och bränsleinställning. Vill minnas att jag använde en propeller som gjorde att varvtalet hamnade på 33 — 34000 rpm. Därefter stoppades motorn och avgasventilen stängdes näst intill helt. Motorn startades på nytt med stängd avgasventil och varvtalet låg då på 3 — 4000 rpm. Därefter öppnades avgasventilen och motorn gick åter utan problem upp till 33 — 34000 rpm utan att skruva på bränslenålen eller justera pipans längd.

I dag vet vi att principen fungerar också i en linbil. Detta har bla Nisse B bevisat med sin 10cc bil. Kanske kan detta vara en väg till lösning av horsnings-problemet.

Kommentar av Nils Björk.

Jag har sedan aug 2003 kört med en avgasventil konstruerad och gjord av Mats Böhlin. Stimulerade av Kärrman gjordes till slut denna. Det är en ridåslutar-modell stängd till 50 % av en spiralfjäder och där centrifugalkraften öppnar. Den har fungerat perfekt och tillförlitligt. Jussi accelererar snällt utan horsning och detta med en pipa 20 mm. kortare än i våras. Denna grej är ett helt fantastiskt framsteg. Utan ventilen hade man behövt horsa upp till 220 vilket ingen i Sverige klarar.