AVSTÄNGARE LEIF K.

Kärrman kar gjort en ny avstängare. Den är av flood-off typ, vilket innebär att när man stänger av bilen tillförs mera bränsle, då slocknar glödpluggen och motorn stannar. Motorstackarn får då kylning och smörjning vid körningens hetaste och magraste sekunder. Ökar livslängden på kolven.

Den har 3 lägen,

1. allting avstängt, depåläge.

2. ett hack bakåt, körläge. Ledningen till nålen öppen.

3. stopp av bil, ytterligare ett hack bakåt, flödesledningen öppnar också och motorn flödas och stannar.

Kopior av ritning kan fås av Kärrman eller Hemsidan.

Lämpliga O-ringar i Viton kan ordnas fram av Fredrik Colliander, mail: fredrik@swedec.se

-------------------------------------------------------------------------------