BANOR OCH KLUBBAR.

------------------------------------------------------

ÖREBRO - MRK CASTER

Klubben bildades 1950 och har banan Täby Ring vid Motorstadion utanför Örebro efter nya motorvägen E20 vid Örebro-Bofors Flygplats. Vid Motorstadion har flera olika motoroorganisationer och sporter såsom go-cart, speedway, motorcross och folkrace sina banor.

Kontaktpersoner:     

Lars Sundberg tel. 019- 24 40 42

Porla gränd 39. 702 28 Örebro
lars.i.sundberg@telia.com
 
Helge Eriksson tel 019- 25 01 71

Tulpangatan 129. 703 53 Örebro
helge.eriksson@.comhem.se

-----------------------------------------------------------------------------

GÄVLE - GÄVLE MBK

Banan ligger vid Måsberget mellan fotbollsplanen och bågskyttebanan vid kusten sydost om staden.

Kontaktperson: Ola Larsson, e-mail: ola@online.se

--------------------------------------------------------------------------------

GÖTEBORG - GÖTEBORGS MRK

Banan LÄRJE-RING byggdes i början av 1980-talet som ersättning för en tidigare bana där man kört i många år. Banan ligger vid vattenverket utanför Gamlestaden. Verksamheten vid banan nedlagd och man kör inga tävlingar längre.

Kontaktperson: Leif Linden.

telefon: +46 (0)31 525718

e-mail: llinden@flowserve.com

------------------------------------------------------------------------------

STOCKHOLM - Modellracerbil klubben OCTAN.

Ingen bana - hjälper Caster i Örebro.

Kontaktpersoner: Jan-Erik Falk, tel. 08-58174341. e-mail: falk@mak.se

Oldtimer: Arne Zetterström tel. 08-58173710

-------------------------------------------------