DIAGRAM G - KRAFT

Jan-Erik Falk: G-krafter med diagram.

Vid kast med slägga,diskus eller körning med linbil stressas armar alt. linor av en kraft som man normalt inte tänker så mycket på.För enkelhets skull kallar vi den för "centrifugalkraft".
En kropp som rör sig med konstant hastighet åstadkommer en större "centrifugalkraft" ju kortare avståndet är till rotationscentrum.

D.v.s. aN= hastigheten v(m/s) i kvadrat / med avståndet till axeln r. Uttryckt i G dividerar man aN med 9,81 så G=aN/9.81
Alla roterande rörelser ger alltså upphov till krafter som i sin tur medför friktion som bromsar och skapar värme resulterande i utmattning och bristningar av detaljer i våra bilar. För att lätt ta reda på vilka påkänningar som hastigheten orsakar i den egna bilen, bifogas ett enkelt diagram över "G" som funktion av hastigheten.

Som ex. visar genererar en bil med vikten 3kg och hastigheten 325km/t ett G= 85 vilket ger att linan belastas med 3x85=255kp. Att observera är att denna påkänning är den teoretiska och att den verkliga påkänningen kan vara högre, i vissa fall betydligt högre om bilen av någon
anledning kommer i instabil pendling.

Vidare kan man beräkna "G"-kraftens inverkan på alla övriga delar som snurrar och far inne i bilen. Kolven t.ex. 10grx85= 850gr, alltså nästan ett kg som trycker mot cylindern. Även gaserna inne i motorn påverkas av "G"-kraften. En glödplugg som utsätts för mager bränsleblandning, böjs ut mot pluggkroppen och kyls av = kaputt körning.

Länk till diagrammet. Om ni har Acrobat Reader.