Följande artikel fanns införd i SMRU Meddelande nr. 2 - 2003 och är så intressant att den kommer här en gång till:

kman

MÄTNINGAR PÅ EN 10 CC. LINBIL UNDER KÖRNING.

Vi vet inget eller mycket lite, förutom hastigheten, om vad som händer i en linbil när den körs på en bana. Att inte bara mäta hastigheten utan också mäta motorvarvtalet och drivdäckens expansion kan man få fram värdefull information. Med hjälp av Leif Linde´n och hans DNP tia med PICCO P60 har vi på Göteborgsbanan under sommaren gjort en del mätningar enligt nedan.

För att mäta hastigheten använde vi oss av en vanlig tidtagareanläggning där hastigheten per varv kunde avläsas. Motorvarvtalet mättes med en ”on board” varvräknare med display och minne och där högsta varvtalet kunde avläsas efter en körning. Däckens expansion mättes med ett ”hi tech” instrument bestående av en balsabit bakom drivdäcken. Balsabiten placerades så nära däcken så dessa slipade på balsabiten under körning. Efter en körning kunde vi med bladmått mäta avståndet mellan däcken och balsabiten och på så sätt få fram vilken största diameter däcken hade haft under körningen.

Bilens data: Utväxling 1.53:1. Dennelerdäck (märkta med tre prickar). Bilens vikt över bakhjulen 2200g. Mässingsvänghjul, Ø 43x21.5. Duranpipa, längd 285mm mätt från plugg till bakre konans början. Avgasport original, 192 ° .

PROV
MAX HASTIGHET
MAX RPM
MAX DÄCK DIA. MM.
TEORETISK HASTIGHET VID 100 % GREPP
1
296
28430
90.3
316
2
307
28590
91.3
322
3
312
*
92.5
325
4
313
28030
94.7
327
5
303**
27400
94.6
319

* Varvtalet missat. Antas vara 28500 rpm
** Bilens nos sänkt 7mm. (1°)

Som framgår med all önskvärd tydlighet från dessa prov så är problemet med DNP bilen att överföra motorns effekt från drivdäcken till banan. Anmärkningsvärt är att när för stora drivdäck användes (prov 4 och 5) så ”slirade” bilen också då bort 14 resp.16 kmh.

Vi kom också fram till att Dennelerdäcken expanderade mellan 2.7 - 3.4 mm under körning vid aktuella diametrar och bakaxelvarvtal.

Om DNP bilen är en ovanligt dålig konstruktion med avseende på ”greppet” går inte att säga. För att avgöra detta måste motsvarande prov göras på bilar av andra konstruktioner.

Utförd mätmetod är relativt simpel men från att inte ha vetat något så är detta ett ganska stort ”kunskapslyft” och mätmetoden räcker till för att klargöra en hel del frågeställningar. Det går att göra betydligt mer sofistikerade mätningar med tex. telemetriöverföring av mätdata men då handlar det om helt andra kostnader och om det för närvarande ger så mycket mer är tveksamt.


Varvräknarens display

2004-06-29

Kman

Det har på marknaden börjat komma ut mätinstrument för modellhobbybruk som gör att man kan mäta tex varvtal, temperatur, mm under körning. Priserna är inte så avskräckande.

Webra har ett instrument som gör att man under körning, trådlöst, på en mottagare kan se vad som händer.http://www.modelhelicopters.co.uk/acatalog/VarAccs_RobbeWebra.html

http://www.hoehn-modellbau.de/rds4.html

Brotherhobbies har en logger som följer med modellen under körning. Efter körningen "tankar" man över loggerns mätdata till en dator och kan på så sätt få fram vad som hänt.
http://www.brotherhobbies.com/