kman
PROV MED OLIKA INSUG


Med mer eller mindre jämna mellanrum kommer diskussionen upp om vilka insug som ger högst effekt. För att i viss mån sprida lite ljus över ämnet har jag plockat fram några gamla anteckningar daterade 4 oktober –86. Där har jag med en Webra 1.8, ”nerstrokad” till 1.5cc, provat olika typer av insug. Tre typer provades, nämligen disc-, trum- och Zimmermanninsug.
DISCINSUG. Discen bestod en Ø19.7mm stålskiva som var balanserad och lagrad på en bronsaxel.
TRUMINSUG. Trumman hade en utvändig diameter på 10mm och var balanserad samt lagrad i en bronsbussning.
Z-MANNINSUG. Insugs-skivans diameter var 22.5mm och drivaxeln lagrad i två stycken kullager, Ø4x9x2.5. Drivaxel och skiva var tillsammans balanserade. Samtliga tre insug provades under lika förhållande. Lika öppningstider (35°-60°) och samma propeller, förgasare (Ø6.5mm) och pipa användes. Inför varje varvtalsprov med respektive insug justerades bränsleinställning och pipans längd så max varvtal erhölls.


RESULTAT:

INSUG
MAX RPM
Disk
31800
Trumma
32300
Z-mann
32800


Ovan resultat stämmer väl med dom insug som för närvarande används i dom snabbaste bilarna. Så vitt jag vet sitter det Zimmermanninsug i samtliga världsrekordbilar. Nu även 1,5 då Lembit Vaher kör med Z. Tilläggas kan också att högsta varvtalet uppnåddes när motorn provades med frontinsug men av någon anledning noterades inte detta resultat. Som en dålig ursekt får väl sägas att frontinsug är ganska opraktiska i linbilar.........hmm. Anledningen till att frontinsuget gav bäst resultat beror sannolikt på två saker.


1 Med insuget inbyggt i vevaxeln behöver motorn inte dra med sig några extra roterande delar som kostar friktion.
2 Vid körning med propeller och frontinsug bildas ett övertryck framför förgasarinloppet vilket ger ett varvtalstillskott.